De videos van Radio & TV Zaanstreek zijn in HD-kwaliteit opgenomen. Ze kunnen ook in die kwaliteit worden bekeken. Dat doe je door in het videoschermpje te klikken op instellingen (settings). Vervolgens klik je op ‘kwaliteit’ (quality) en vink je 1080p aan. Alle videos vallen onder copyright van RadioTV Zaanstreek (tenzij anders vermeld).

Via de linkjes hieronder kun je alle videoproducties bekijken die tot nu toe door RadioTV Zaanstreek zijn gemaakt. Laat ons weten wat je er van vindt. Heb je tips voor onze redactie voor leuke audiovisuele onderwerpen, neem dan contact met ons op via email of telefoon. Ons e-mailadres en telefoonnummer vind je op de contactpagina.

Videoarchief

2019: Videoproducties 2019

2018: Videoproducties 2018

2017: Videoproducties 2017