Wethouder Sanna Munnikendam tijdens verkiezingscampagne D66
Cultuur Nieuws Video

Motie van wantrouwen tegen wethouder Sanna Munnikendam (D66)

ZAANSTAD – De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen D66-wethouder Sanna Munnikendam. De POV vindt dat de wethouder de gemeenteraad met regelmaat weigert te informeren over lopende zaken. Vragen worden stelselmatig niet beantwoord of genegeerd. De maat is nu vol. Druppel die de emmer deed overlopen is het […]

Compromis over nieuw afvalinzamelingssysteem Saendelft
Nieuws Video

Nieuwe afvalinzamelmethode in Saendelft

ZAANSTAD – In Saendelft kunnen bewoners afval gaan scheiden in bestaande bovengrondse en ondergrondse containers. Voor de scheiding van groente- fruit- en tuinafval (GFT) gebeurt dit bij wijze van proef. Een en ander is het resultaat van een participatietraject met de wijkbewoners, vertegenwoordigd in de actiegroep Afvalscheiden JA, kliko’s NEE. Het college heeft hiermee een […]