Nieuws

Zaanse Jeugdteams worden één team, aanmelding verloopt via Centrum Jong en Sociale Wijkteams

Vanaf 24 augustus gaan de zes Zaanse Jeugdteams als één team samenwerken. Door het samenvoegen van de verschillende expertises, komt er meer eenheid in het aanbod van de Jeugdteams. Daarbij start de hulpvraag van gezinnen voortaan bij Centrum Jong, het Sociaal Wijkteam en de scholen. Hierdoor ontstaat er meer samenhang in het totale aanbod van […]

Nieuws

HVC en gemeente Zaanstad ondertekenen Dienstverleningsovereenkomst

Gisteren, woensdag 8 juli ondertekenden algemeen directeur HVC, Dion van Steensel en wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor Zaanstad. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding. Minder belastend voor het milieu, goede kwaliteitseisen en een overzichtelijk kostensysteem zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de […]

Nieuws

De bouw van 750 woningen op historische plek is met recht een mijlpaal’

Het college en Kan Houtverduurzaming BV hebben op 2 juli een Anterieure Overeenkomst gesloten voor de bouw van 750 woningen in Hofwijk Noord (Kogerveldwijk). Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van dit bedrijventerrein tot een mooie en levendige woon-werkwijk. Voor de start van de bouw zal de gemeente de grond saneren. Wethouder […]