Erfgoedpartijen: ‘Vermakelijkhedenretributie is oneerlijk’

Zaanse Museum (foto website Zaans Museum)

ZAANDAM – Vereniging De Zaansche Molen, het Zaans Museum, het Museum Zaanse Tijd en de Stichting Zaanse Schans hebben formeel bezwaar gemaakt tegen het gemeentelijk besluit om voor de Zaanse Schans een vermakelijkhedenretributie (VMR) in te voeren. De VMR werd door de gemeenteraad op 21 januari goedgekeurd en is per 1 februari ingevoerd. De erfgoedpartijen kregen wel nog de gelegenheid gekregen om een duurzaam exploitatiemodel als alternatief uit te werken.

Oneerlijk

In het bezwaarschrift herhalen de erfgoedpartijen nog eens hun argumenten die half januari al per brief bij de gemeenteraad zijn ingediend. De opgelegde heffing drukt op een beperkt aantal partijen, de beide musea en de Vereniging De Zaansche Molen. Indirect ook de Stichting de Zaanse Schans, namelijk via de Zaanse Schans Card. De opgelegde heffing is oneerlijk, omdat de musea, de molenvereniging en de stichting voor alle partijen de VMR moeten ophoesten. Met ‘alle partijen’ worden ook de ondernemers bedoeld, zonder dat dit overigens in het bezwaarschrift wordt geschreven.

Corona-crisis

Volgens de gemeente kan de VMR in gevoerd worden, zonder dat dit al te veel gevaar oplevert voor de erfgoedpartijen, omdat vanwege de corona-crisis het bezoekersaantal dramatisch is gedaald. De erfgoedpartijen noemen dat in hun bezwaarschrift ‘onlogisch’. ‘De toegangsgelden zijn juist nu volledig nodig om nog enigszins inkomsten te verwerven.’ Onder anderen voor onderhoud. Extra kosten, zoals met de invoering van de VMR, komt dus ‘extra hard aan’.

960.000 bezoekers

Bovendien wijzen de erfgoedpartijen er op dat de schattingen omtrent het aantal bezoekers niet gehaald zal worden. Volgens de gemeente zouden dat er 960.000 zijn. “Onze angst is dat dit gegeven wordt gebruikt om de retributie per kaartje alsnog te verhogen.” Men verwacht dat dit tot nog grotere financiële problemen zal leiden.

Kosten verhalen

De erfgoedpartijen hebben diverse verzoeken ingediend bij de gemeente om duidelijkheid te verschaffen welke de Zaanse Schans betreffende gemeentelijke kosten worden verhaald. In dit verband willen de erfgoedpartijen weten ‘hoe deze kosten relateren tot de partijen die daarvoor worden aangeslagen?’ De gemeente Zaanstad is tot op heden niet op de verzoeken ingegaan. Daarom is de vraag in het bezwaarschrift opgenomen en ook de vraag hoe de gemeente de ‘overige partijen op de Schans’ (ondernemers) denkt mee te laten betalen.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *