Toewijzing sociale huurwoning gaat veranderen

Sociale huurwoningen in de Zaandamse Rosmolenbuurt

REGIO – Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben besloten dat actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden meer kansen moeten krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Gemeenteraden in de regio gaan over het nieuwe beleid de komende maanden een besluit nemen. In de loop van 2022 gaat de nieuwe woonruimteverdeling dan werken.

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties op basis van inschrijfduur of een urgentieverklaring toegewezen. De gemiddelde wachttijd is door de schaarste meer dan 10 jaar. Urgentieverklaringen worden vrij weinig verleend.

“De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, zeker voor sociale huurwoningen. Er zijn mensen die heel hard zoeken, maar vanwege hun inschrijfduur niet in aanmerking komen. Daarom zetten we in Zaanstad in op nieuwbouw en het toevoegen van betaalbare huur- en koopwoningen. Tegelijkertijd hebben we nu samen met 15 gemeenten een voorstel gemaakt om de schaarse sociale huurwoningen op een andere manier toe te wijzen. Zo krijgen mensen die een woning het hardste nodig hebben en actie zoeken meer kansen”, zegt wethouder Songül Mutluer. De meerwaarde zit voor Zaanstad in de aandacht voor bepaalde situaties met kinderen en voor jongeren. “Er komt nu een betere balans tussen deze groepen en de ruimte voor reguliere woningzoekenden”, aldus Mutluer. De gemeente Zaanstad blijft de wettelijke ruimte om eigen inwoners voorrang te geven maximaal benutten.

Nieuw puntensysteem

De wachttijd (inschrijfduur) is in het nieuwe puntensysteem niet meer leidend. Situatiepunten en zoekpunten gaan een rol spelen. Door meer te zoeken worden extra punten opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook situatiepunten krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. De categorieën komen voort uit  een onderzoek naar de mening van inwoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Het totaal aantal punten bepaalt uiteindelijk welke woningzoekende de sociale huurwoning krijgt toegewezen.

Jongeren

Gemeenten kunnen binnen de nieuwe woonruimteverdeling de mogelijkheid krijgen om gedurende twee jaar een experiment te starten voor jongeren die een woning zoeken. Die jongeren krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zaanstad doet mee aan dit experiment.

Gemeenteraden aan zet

De gemeenteraden zijn nu aan zet. De komende twee maanden wordt het voorstel besproken. Als alle raden akkoord zijn wordt het voorstel verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *