Meerdere bewoners Torenerf testen positief op corona

Zorgcirkel Torenerf Wormerland

WORMER – Vorige week werd bekend dat een bewoner van de afdeling intramurale zorg van Zorgcirkel Torenerf in Wormer besmet is met het coronavirus. Torenerf ondernam direct de noodzakelijke maatregelen, waaronder et testen van andere bewoners van deze afdeling. Inmiddels blijken, van deze afdeling, 21 bewoners besmet te zijn met COVID-19. De getroffen bewoners verblijven in isolatie op de eigen kamer en worden verzorgd door zorgmedewerkers, die extra beschermende middelen dragen.

De afdeling psychogeriatrie binnen Torenerf is vooralsnog vrij van besmettingen. Door de twee afdelingen strikt gescheiden te houden en ook medewerkers alleen op een vaste afdeling te laten werken hoopt De Zorgcirkel deze afdeling ‘schoon’ te kunnen houden.

Focus op goede zorg en voorkomen verdere verspreiding

“Wat hadden we het graag anders gewild voor de mensen die op Torenerf wonen en hun naasten. We leven met hen mee”, aldus Annemarie Thijs, regiodirecteur Zaanstreek bij De Zorgcirkel. “Onze focus ligt nu op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en het bieden van de beste zorg voor bewoners. De ervaring en professionaliteit van de teams zorgen voor rust en vertrouwen en de goede samenwerking met de gemeente en de GGD biedt veel steun.”

Richtlijnen RIVM
Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM steeds leidend bij zowel de maatregelen die zijn en worden genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, als bij de zorg voor (positief geteste) bewoners. Ook wordt nauw samengewerkt met de GGD, experts van een extern infectiepreventiebureau en een eigen team van deskundigen met daarin o.a. artsen, zorgmanager en regiodirecteur. Het team overlegt dagelijks en onderneemt direct actie waar nodig.

Vaccineren bewoners

De uitbraak is des te schrijnender omdat het vaccineren van bewoners juist ingepland stond voor het afgelopen weekend. Niet-besmette bewoners van de afdeling intramurale zorg en bewoners van de afdeling psychogeriatrie hebben zaterdag 30 januari gelukkig toch hun eerste coronavaccinatie ontvangen (als zij daar toestemming voor hebben gegeven). Over enkele weken volgt de tweede vaccinatieronde.

Steunbetuiging burgemeester
Burgemeester Judith Michel van gemeente Wormerland laat weten direct door De Zorgcirkel op de hoogte te zijn gebracht van de situatie. “Mijn medeleven gaat uit naar de getroffen bewoners, hun naasten en de betreffende medewerkers van Torenerf. Ik wens allen heel veel sterkte toe.” Burgemeester Michel voegt daar aan toe zich voortdurend te laten informeren en betrokken te zijn bij de situatie in Torenerf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *