‘Nieuwe navigatietechnologie leidt tot verdubbeling overlast Schiphol’

REGIO – De inzet van de nieuwste navigatietechnologie door Schiphol zal leiden tot een enorme toename van de overlast voor omwonenden. Een verdubbeling van de overlast noemt ir. Bob van Marlen niet ondenkbeeldig.

De zogenaamde Performance Based Navigation (PBN) heeft tot doel meer vliegtuigen door hetzelfde stukje lucht te pompen. De ruimte tussen twee vliegtuigen is bij toepassing van PBN nog maar 70 seconden in plaats van de gebruikelijke 2 minuten. Per uur kunnen er dan 50 vliegtuigen worden afgewerkt. Nu zijn dat er 30. Op dagbasis hebben we het dan over 600 vliegbewegingen (tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds) per start- en landingsbaan.

De vliegbewegingen tussen 7 uur en 23 uur gaat het om nog eens 200 vliegbewegingen.  Totaal per etmaal, zo berekent Van Marlen, gaat het dan om 850 vliegbewegingen. Op jaarbasis om 310.000 per baan.

Luchtvaartnota

De concept-luchtvaartnota van het kabinet maakt een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen mogelijk, stelt Van Marlen. Tussen 2020 en 2030 wordt 2,1% groei genoemd en voor de periode tussen 2030 en 2050 nog eens 1,5%. Concreet betekent dit voor de Polder- en Kaagbaan 190.000 vliegbewegingen per baan in 2050. Het aantal komt waarschijnlijk nog hoger uit als je uitgaat van de groei die tussen 2007 en 2019 is gerealiseerd.

Volgens Van Marlen is een aantal van 250.000 vliegbewegingen  per baan niet onwaarschijnlijk. “Die 250.000 vliegbewegingen is het totaal aantal vliegbewegingen van heel Schiphol in het jaar 1990!” Schiphol zou nog binnen de gestelde geluidsnormen blijven. Iets wat onwaarachtig is.

Sociale onrust

Schiphol predict hindervermindering, maar met de nieuwe navigatietechnologie wordt de hinder geconcentreerd voor  “…hen die door de luchtverkeersleiding worden ‘uitverkoren’ onder de aan- en afvliegroutes te wonen.”  Verwacht wordt dat vooral omwonenden ten noorden van Schiphol  ‘de monsterlijke gevolgen van PBN-navigatie het snelst gaan voelen’.

De nieuwe strategie van Schiphol kan niet anders dan leiden tot sociale onrust en massale protesten, verwacht Van Marlen.

Bron: http://schipholwatch.nl

Op het kaartje van ExPlane betekent de mate waarin een gebied roder is de hinder door Schiphol groter is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *