Hofwijk Noord moet levendige woonwijk worden
Nieuws

Eerste stap ontwikkeling Hofwijk Noord

ZAANSTAD – Bedrijventerrein Hofwijk Noord in de Kogerveldwijk moet de komende jaren veranderen in een stadswijk met 750 woningen voor inwoners met verschillende inkomens. De wijk moet groen worden en de Zaan moet toegankelijk zijn. Het college van B&W heeft de eerste uitgangspunten vastgelegd in een stuk waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Volgens wethouder Hans Krieger (VVD) liggen er geweldige kansen om een mooie woon-werkbuurt te bouwen die van toegevoegde waarde is voor de hele Kogerveldwijk. “Dit plan past bij de ambitie die de raad eerder al vaststelde met het toekomstperspectief 2040 voor de Kogerveldwijk”, zegt Krieger.

Sanering Kan-terrein

De realisatie van de nieuwbouwwijk is geen sinecure. Op het terrein is jarenlang Kan Palen gevestigd geweest. De bodem is zeer ernstig verontreinigd. Het terrein ligt al decennia braak. Het grondwater wordt al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw opgepompt en gereinigd om te voorkomen dat de vervuiling zich kan verspreiden.

In 2000 hebben de Staat en Kan Palen, na jaren onderhandelen, een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin werd onder anderen vastgelegd dat Kan Palen gevrijwaard wordt van eventuele aanspraken van de overheid betreffende de verontreiniging. De sanering werd destijds begroot op zo’n 6,3 miljoen gulden. Het bedrijf werd in de gelegenheid gesteld de sanering voor 300.000 gulden af te kopen.

Om de woningbouw te kunnen realiseren is sanering van de bodem noodzaak. De gemeente heeft hiervoor een beschikking van € 3,8 miljoen gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verffabriek

Voor de realisatie van het nieuwbouwplan moet nog een andere hindernis genomen worden. Op het bouwterrein is namelijk ook nog altijd de verffabriek Touwen gevestigd. De fabriek gaat binnenkort een besluit nemen over de vraag of op de huidige locatie een moderniseringsslag wordt uitgevoerd of dat de fabriek wordt verhuist naar een nieuwe locatie. Door de aanwezigheid van de verffabriek mag binnen een zogenaamde ‘hindercirkel’ niet worden gebouwd. Als Touwen blijft, heeft dat gevolgen voor de plannen met Hofwijk Noord. Touwen wil meewerken aan een verplaatsing in overleg met de grondeigenaar van het Kan-terrein.

Niet alleen de verffabriek, maar ook andere grondeigenaren in het gebied moet de gemeente meekrijgen om Hofwijk Noord om te vormen tot woongebied. De eigenaren hebben zo hun eigen ambities schrijft de gemeente. “Om de ontwikkeling nu dan toch echt op gang te krijgen, zijnd e gemeente Zaanstad, de grondeigenaar van Kan en Rochdale intensief in gesprek gegaan en hebben daar ook een aantal eigenaren van omliggende percelen bij betrokken.”

€ 3.2 miljoen

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de uitgangspunten, die onder andere gaan over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen, de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over de financiën. B&W vragen aan de raad € 3,2 miljoen voor de ontwikkeling van Hofwijk Noord. De provincie wordt gevraagd een zelfde bedrag beschikbaar te stellen. Een besluit van Noord-Holland wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.

Als de gemeenteraad akkoord gaat kan een zogenaamde Anterieure Overeenkomst met de grondeigenaar van het Kan-terrein worden gesloten. Die overeenkomst vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Meer lezen over het raadsvoorstel: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/3/Agendavoorraad/548553

Impressie nieuwe wijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.