De Fabriek
Cultuur Nieuws

Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek gaan duurzaam samenwerken

ZAANSTAD – Filmtheater de Fabriek en Café Fabriek hebben afspraken met elkaar gemaakt om te komen tot duurzame samenwerking. Er liggen duidelijke afspraken over de samenwerking, de inrichting van het filmtheater, de ondersteunende rol van de horeca en de kansen en mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Hiermee komt een einde aan het conflict wat de afgelopen jaren speelde.  Een onderdeel van de oplossing is een tegemoetkoming in de exploitatiekosten met een bedrag van € 20.000 per jaar. Hierdoor krijgt het filmtheater meer financiële armslag om het filmtheater en de horeca rendabeler te kunnen exploiteren.

“Wij zijn blij met deze uitkomst en met de werkbare afspraken die er nu liggen”, zegt wethouder Cultuur Sanna Munnikendam. “Voor ons is De Fabriek een belangrijke culturele functie in Zaandam.Het is een plek waar veel inwoners van Zaanstad regelmatig om een bijzondere film bekijken en iets eten en drinken of genieten van het prachtige terras aan de Zaan. Om ervoor te zorgen dat het filmtheater een levendige, aantrekkelijke hotspot blijft met een aantrekkelijke programmering is het van belang dat filmtheater en horeca optimaal samenwerken. De positieve houding van zowel de Fabriek als het café geven vertrouwen voor de toekomst.”

Toekomstige investeringen
In de cultuurvisie 2019-2030 is opgenomen dat de bestaande kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen gebruikt voor culturele functies vanaf 2020 wordt verbeterd. In de uitvoeringsagenda cultuur 2019-2021 wordt voorgesteld om € 500.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van nieuwe apparatuur, nieuwe stoelen en andere inrichtingsverbouwingen voor onder andere een nieuwe ruimteverdeling tussen horeca en filmtheater. Eventueel kan dan ook een multifunctionele presentatieruimte worden ingericht die op termijn als derde zaal kan dienen. De raad kan de benodigde middelen beschikbaar stellen bij de begroting 2020-2023.
Het filmtheater heeft toegezegd de horeca op de hoogte te houden van de investeringsplannen én bij de plannen rekening te houden met voorgenomen herschikking van de beschikbare ruimte. De horeca zelf zal investeren in het horecagedeelte.

Conflict

Tussen Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek (Pieter Grandiek) was sprake van een stevig conflict, waarbij ook de rol van de gemeente zelf in het geding was. Zo berekende Zaanstad een zeer hoge huur die beide instellingen moesten ophoesten. De wettelijke basis daarvoor ontbrak. Taxatierapporten zouden dit ook onderbouwen.

Van tafel geveegd

Zaanstad gaf ter compensatie een hoge subsidie aan het filmtheater. Tevens werd de huur van het café doorgesluisd naar het filmtheater. Een constructie waar vraagtekens bij geplaatst werden. De constructie zou als het café een lagere huur ging betalen kunnen leiden tot een faillissement van het filmtheater. De vorige voorzitter van Filmtheater De Fabriek wilde daarom juist dat het café een hogere huur ging betalen. Gelijktijdig werd echter gemorreld aan de betekenis van het café. Die zou alleen gericht moeten zijn op de bezoeker van het filmtheater vond het bestuur van het filmtheater. Andere activiteiten, die juist door Café Fabriek werden ontwikkeld, zouden minder gewenst zijn. Op die manier bleef er van de culturele hotspot niet veel meer over dan een ‘verstilde foyer’. Pieter Grandiek van Café Fabriek suggereerde daarom in de onderhandelingen een lagere huurprijs die marktconform wordt en twee huurcontracten: een voor het filmtheater en een voor het café.

Door Café Fabriek zijn verschillende scenario’s gesuggereerd die door destijds door de directeur van het filmtheater van tafel werden geveegd. Toen voorzitter Sjoerd Jans van het filmtheater aftrad werden bij het aantreden van Margreet Horselenberg als nieuwe voorzitter de onderhandelingen tussen de instellingen heropend. Dat gebeurde tijdens een tweede poging tot bemiddeling door Eric van der Burg (oud-wethouder Amsterdam). De bemiddeling kwam niet goed van de grond en de bemiddelaar trok zich plotsklaps terug. De uitgangspunten tussen café en filmhuis zouden niet verenigbaar zijn. Iets dat door Pieter Grandiek van Café Fabriek werd betwist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.