Extra raadsvergadering in verband met VVD-crisis
Nieuws

Zittende collegepartijen gaan zoeken naar aanvulling coalitie

ZAANSTAD – De zittende collegepartijen gaan op zoek naar gedragen oplossingen om uit de situatie te geraken dat de stad geen stabiel bestuur meer heeft door het wegvallen van de VVD. Een motie die de collegepartijen hiertoe opdracht geeft werd vanavond in een speciale raadsvergadering door een meerderheid gesteund.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad en de PVV wilden het liefst dat de collegevorming helemaal opnieuw zou worden opgepakt. Een informateur moet verkennen welke coalitie de meeste gewenst is. Maar hiervoor was er in de gemeenteraad duidelijk geen steun.

Bondgenootschap in de stad

Tijdens de extra raadsvergadering kregen de POV, DZ, PVV en Liberaal Zaanstad de gelegenheid het college een aantal vragen voor te leggen in een interpellatie. Ze wilden onder meer weten of er voldoende draagvlak is om niet te komen tot het opnieuw doen van de collegevorming. Namens het college van B&W reageerde wethouder Slegers. Hij stelt dat het college nog steeds draagvlak heeft. “Het coalitieakkoord geldt nog steeds als stevige basis. Dat is een akkoord dat een breed draagvlak heeft in de stad. Een akkoord dat tijdens de eerste 150 dagen voldoende is getoetst bij burgers en bedrijven. We hebben een bondgenootschap in deze stad”, aldus Gerard Slegers. Hij vond verder dat de stad baat heeft bij een stabiel bestuur. Hij was dan ook van mening dat er geen sprake van is dat de zittende coalitiepartijen een ‘voormalig college’ is. Volgens Slegers is er geen enkele aanleiding voor de zittende collegepartijen om de portefeuilles ter beschikking te stellen.

Patrick Zoomermeijer (SP) en Paul Laport (GroenLinks) willen constructief meedenken over die aanvulling bleek vanavond. “Het zou chique zijn om opnieuw te beginnen, maar dat is niet de beste oplossing voor de stad”, vindt Laport. Hij wil, net als de Zoomermeijer serieus over de inhoud praten. GroenLinks vindt dat dan bijvoorbeeld ook over het aantal formatieplaatsen voor wethouders gesproken moet worden. Ruud Pauw (coaltiepartij ROSA) stelt dat als een amendement over het aantal fte’s wordt aangenomen, het wordt meegenomen in de onderhandelingen.

‘Weggooien wat je hebt is zonde’

De PvdA wil zoeken of er een snellere weg is naar de vorming van een stabiele coalitie. Helemaal de formatie overdoen vraagt te veel tijd. Wel stelde René Tuin: “Het coalitieakkoord ligt er. Dat geeft richting, maar heeft ook laten zien dat er ruimte is voor samenwerking met de oppositie. Weggooien wat je nu hebt is zonde”, zegt Tuin. Voor de zittende coalitiepartijen is het de moeite waard om te onderzoeken hoe de 14 zetels kunnen worden aangevuld tot een stabiele coalitie.

Het CDA heeft vertrouwen in de kwaliteit en de ambities van het college en hoopt dat alle fracties zich de komende tijd willen inzetten om het stadsbestuur stabiel en sterker te maken. Marc Wit: “We roepen alle fracties op om te kijken wat ons bindt en niet wat ons verdeelt.” Ook D66 wil niet dat de overgebleven wethouders worden weggestuurd, maar wil snel tot een nieuw meerderheidscollege komen.

Burgemeester boekje te buiten gegaan?

Burgemeester Jan Hamming werd ook nog ter verantwoording geroepen. Dat vond zijn oorzaak in een artikel van het NHD maandagochtend. Daarin wordt gesuggereerd dat Marianne de Boer (oud-VVD, nu Liberaal Zaanstad) ‘het enfant terrible van de VVD’ was. Ze zou eigengereid optreden en manipuleren. De positie van De Boer als VVD-raadslid zou onder druk zijn komen te staan toen burgemeester Jan Hamming haar gedrag niet langer accepteerde, schrijft het NHD. PVV-raadslid Peter van Haassen vond dat burgemeester Jan Hamming hiermee te ver was gegaan. “Hij moet boven de partijen staan.” Hamming reageerde hierop gepikeerd: “Ik ben verantwoordelijk voor een goede en zorgvuldige besluitvorming en een integere behandeling van de mensen die hier werken. Zo heb ik de afgelopen tijd gehandeld. Als er zaken zijn in de raad of als er misstanden zijn, dan spreek ik daar mensen op aan.” Marianne de Boer zou als VVD-raadslid zich onheus hebben gedragen tegenover raadsgriffier Ben Nijman. Die zou enkele weken geleden een inspreker over de moskee in Saendelft hebben toegelaten. Die inspreker (Saskia Hille, red.) zou onaangename dingen over de VVD hebben verkondigd. De raadsgriffier trok zich terug. Daarnaast zou De Boer de benoeming van Ruud Pauw in de benoemingscommissie voor een nieuwe griffier hebben gedwarsboomd. Burgemeester Jan Hamming zegt hierover: “Er is een grens bereikt van hoe we met elkaar samenwerken. Als dat in het geding is, ben ik in beeld. Dat was ik in relatie tot opmerkingen aangaande de griffier. Als iemand met zijn handen aan de griffier zit, heeft hij een probleem met mij. Maar ik werp verre van me dat ik invloed zou hebben gehad op de discussie in een partij (de VVD, red. ).

Harrie van der Laan wilde daarop van de burgemeester weten wat hij ging doen met de geschonden geheimhouding rond de benoemingscommissie voor een nieuwe griffier, omdat daarover ineens het een en ander in het NHD is te lezen. Hamming: “Ik beraad me hierop en laat me adviseren.” Van der Laan probeerde Hamming nog tot spoed aan te zetten, maar daartoe liet de burgemeester zich niet uitlokken.

Treurnis

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV Zaanstad en Liberaal Zaanstad, ontevreden over het verloop van de vergadering, dienden een motie van treurnis in. De partijen betreuren de manier waarop het zittende college uit de crisissituatie wil geraken en daarbij snelheid boven zorgvuldigheid kiest. En zij betreuren verder ook dat er niet wordt ingezet op een onderzoek naar de gedragingen van oud-wethouder Gerard Ram. De motie werd alleen door deze vier partijen gesteund en haalde het dus niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.