Nieuws

‘Constructief debat over voorjaarsnota is onmogelijk’

ZAANSTAD – Een constructief debat over de voorjaarsnota is eigenlijk onmogelijk, nadat wethouder Krieger (VVD) namens het college een brief aan de gemeenteraad stuurde waarin hij melding maakt van het feit dat de meicirculaire van het Gemeentefonds een ‘negatief beeld laat zien’. Het college erkent in de brief te voorbarig te zijn geweest door te rekenen op extra financiële middelen voor jeugdhulp. Weliswaar is er nog sprake van drie jaar ‘compensatie’ door de extra middelen voor jeugdhulp, alleen die zijn niet structureel van aard. Dat schrijft Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, in een open brief. De brief is mede ondertekend door de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en de PVV.

Rot schrijft dat in april van dit jaar haar partij al een agenda-initiatief indiende. Doel was het verkrijgen van accuraat beeld van de financiële positie van de gemeente. De raad had dan inzicht kunnen krijgen in hoe groot de opgaven is om de schuldpositie van Zaanstad te verkleinen en het verdienvermogen te vergroten, aldus Rot. Fijntjes voegt ze er aan toe dat het college en de meerderheid van de gemeenteraad dit overbodig vond. “Het was een soort kerntakendiscussie die eerder ‘ook al niets opgeleverd had’. Ons weerwoord dat onzekerheden ten aanzien van bijvoorbeeld de kostenpost Jeugdhulp door andere gemeenten die meer financieel daadkrachtig zijn, niet de wissel op de begroting trekt zoals in Zaanstad, werd weersproken door de opmerking dat ‘alle gemeenten in hetzelfde schuitje zitten’ wat dit betreft.” Met enige druk op Den Haag zou het allemaal wel goed komen. “Niet alle gemeenten zijn Zaanstad, zo blijkt maar weer eens”, schrijft Rot.

Concreet verzoek

Democratisch Zaanstad wil dat het college de voorjaarsnota terugtrekt om de benodigde doorberekeningen te kunnen voltooien. Het lijkt de fractie van DZ “…meer van belang dat uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting vanuit Zaanstad aan de Provincie aangeboden kan worden, dan de datum waarop dit plaats zou moeten vinden.”

Als het besluitvormingsproces wordt voortgezet zullen door de gemeenteraad ingebrachte wijzigingsvoorstellen afgewezen moeten worden, stelt Rot. “Door de voorjaarsnota uit te stellen kunnen deze wijzigingsvoorstellen bekeken en beoordeeld worden en hoeft niet al dat werk voor niets te zijn geweest.”

Eigenlijk vindt Democratisch Zaanstad ook dat besluitvorming over een voorjaarsnota zonder accurate cijfers de zorgvuldigheid van een dergelijk proces schade aan. Rot: “Dit creëert mogelijk zowel politieke schade (verhouding tussen politieke partijen, college en gemeenteraad).”

Democratisch Zaanstad vindt uitstel van de besluitvorming ook plausibel met het oog op het voorkomen van onzekerheden voor inwoners en ondernemers in Zaanstad. “Voortgang van de stad wordt in ons voorstel dat beoogd, stabiliteit, zorgvuldigheid, integriteit en betrouwbaarheid met betrekking tot de toekomst en koerst van Zaanstad, gewaarborgd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.