Songül Mutluer
Nieuws

Zaanstad pakt regie woningmarkt

ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad is als woongebied in trek, maar de woningnood is hoog. Jonge mensen maken weinig kans op een woning en de oudere generatie woont in huizen die niet altijd aan de behoeften beantwoord. In de ‘Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek’ en de ‘Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024’, worden doelstellingen en acties gepresenteerd aan de gemeenteraad.

B&W proberen een inhaalslag te maken. “We pakken regie en sturen de markt om nieuwbouw te versnellen en een divers aanbod te creëren voor elke portemonnee”, zegt wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen). De gemeente wil ook de kwaliteit van de bestaande woningen verbeteren. “Alle Zaankanters verdienen een eerlijke kans op een passende en betaalbare woning”, stelt Mutluer.

Sturing en aandacht

Er is speciale aandacht voor specifieke doelgroepen: lage- en middeninkomens, jongeren en starters, ouderen en kwetsbaren. Het college van B&W wil hiervoor extra maatregelen treffen. Daarnaast moeten in de visie van het college meer woningen ten goede komen aan Zaanse woningzoekenden.

Om alle ambities waar te maken moeten 600 tot 1000 woningen per jaar gebouwd worden. Daarvan zijn er 300 bestemd voor sociale huur en 100 woningen vallen in het segment betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en lage middeninkomens (via bijvoorbeeld Betaalbare Koop Zaanstad). Verder wil het college 175 seniorenwoningen per jaar bouwen en moeten er nieuwe woon(zorg)vormen worden toegevoegd.

B&W willen gaan experimenteren met de inschrijfleeftijd. Die wordt voor Zaanse jongeren verlaagd naar 16 jaar. Een en ander past in het kader van een eerlijkere verdeling van de woningvoorraad. In die context willen B&W 10% van de nieuwe sociale huurwoningen reserveren voor jongeren en kwetsbaren. In dit verband moeten er 35 nieuwe sociale huurwoningen specifiek voor ouderen komen. En inwoners die een sociale huurwoning verlaten, kunnen vooorrang krijgen op een middeldure vrije sector woning.

Kwaliteitsslag

In onze gemeente staan er veel woningen met slechte funderingen. Veel woningeigenaren hebben ook moeite om een stijgend energieverbruik te betalen. B&W willen meer gaan ondersteunen. Zo gaat het college voor funderingsherstel richting de 300 woningen per jaar medio 2021. Dat moet leiden tot veilige, levensloopbestendige en aardgasvrije woningen.

Leefbaarheid

“We sturen nadrukkelijk aan op meer diversiteit in de wijken. De juiste balans tussen koop en huur, vrije sector en sociaal. Zo gaan we gerichter toewijzen in wijken die al kwetsbaar”, zegt wethouder Songül Mutluer. Met de nieuwe plannen wil het college ook de leefbaarheid in de wijken verhogen. Woningen moeten wel gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. Er komt een zelfbewoningsplicht van twee jaar bij nieuwe koopwoningen. Verhuur aan toeristen mag maar 30 dagen per jaar. Woonfraude wil het college blijven bestrijden.

Zaans mozaïek

De gemeente heeft over de nieuwe plannen gesproken met het Zaanse Bouwplatform, de woningbouwcorporaties en de huurdesorganisaties. Songül Mutluer is trots op het resultaat: “We gaan het wonen in Zaanstad nóg aantrekkelijker maken; voor jong en oud en naar behoefte voor alle inkomensgroepen. Met deze nieuwe agenda voor het Zaanse Mozaïek vallen de stukjes op hun plek. Wonen in Zaanstad doen we samen en in samenhang. Daar bouwen we de komende jaren op voort.”

De nieuwe woonvisie en uitvoeringsagenda wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het zomerreces wordt een besluit verwacht.

Geïnteresseerden kunnen de volledige ‘Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïk’ en de ‘Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024’ bekijken op de gemeentelijke website door de volgende link te volgen: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/3/Agendavoorraad/517319

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.