Songül Mutluer
Nieuws

Zaanstad pakt regie woningmarkt

ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad is als woongebied in trek, maar de woningnood is hoog. Jonge mensen maken weinig kans op een woning en de oudere generatie woont in huizen die niet altijd aan de behoeften beantwoord. In de ‘Woonvisie Metselen aan het Zaanse Mozaïek’ en de ‘Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024’, worden doelstellingen en acties gepresenteerd […]