Investering A8-A9 uitgesteld
Nieuws

Voorjaarsnota: Investering A8/A9 uitgesteld

ZAANSTAD – Investeringen in de A8/A9 stelt het college van B&W uit, waardoor Zaanstad in de eerste jaren meer ruimte beschikbaar heeft in het investeringsfonds. Dit is een van de opmerkelijke besluiten van het college die is opgenomen in de Voorjaarsnota 2019-2023. B&W stellen dat verstedelijking met kwaliteit niet kan zonder te investeren in bereikbaarheid. Maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Die worden ingegeven door een structureel financieel tekort van € 5 tot € 6 miljoen op de totale begroting. Tekorten die ontstaan door beperkte financiële middelen door onder andere een lagere bijdrage van het Rijk en de stijgende jeugdzorgkosten.

Wat de mobiliteit betreft dus even geen investering in de A8/A9. Wel gaat Zaanstad door met de Avantdeal (Aanpak Vijfhoek Ambacht N516 Thorbeckeweg), de Guisweg en de openstelling van de Busbrug.

Zaanstad niet ‘op slot’

“Het is belangrijk om extra in te zetten op plekken waar het nodig is”, zegt wethouder Hans Krieger. “Alleen op die manier zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven meedoen, nu en in de toekomst. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat we de dynamiek in de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen, blijven stimuleren zodat Zaanstad niet ‘op slot’ gaat.” B&W zijn samen met de VNG een lobby gestart om een structureel hogere Rijksbijdrage: “Omdat de uitkomst daarvan op dit moment nog onzeker is zien we ons genoodzaakt wel keuzes te maken.” De ambitie blijft om Zaanstad met behoud en toevoeging van kwaliteit te laten groeien.

MAAK.Zaanstad

B&W willen de lijn van MAAK.Zaanstad voortzetten. De kosten wil het college slimmer met de projectontwikkelaars, private partners, woningcorporaties en andere overheden gaan delen. Bovendien wil het college de inkomsten verhogen.

Techcampus

Zaanstad wil samen met de Provincie Noord-Holland, onderwijs en bedrijfsleven een Techcampus realiseren. Hierdoor kan het onderwijsaanbod beter aansluiten op het werk van de toekomst. Het college reserveert hiervoor € 400.000.- in de komende twee jaar.

Kansengelijkheid

In de Voorjaarsnota wordt 6 ton extra gereserveerd over een periode van drie jaar voor het tegengaan van het lerarentekort. Verder blijft Zaanstad investeren in de jeugd en gebieden die extra aandacht nodig hebben (Poelenburg, Peldersveld).

Op sociaal maatschappelijk terrein ziet het college dat de ingezette strategie van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt. Daar wil Zaanstad dan ook mee doorgaan. Er wordt niet bespaard op preventieve maatregelen.

Zomer van Monet

B&W stellen dat uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het onverstandig is om voor een Monet-tentoonstelling extra investeringen te doen in het Zaans Museum. De ambitie voor een ‘blockbuster tentoonstelling’ in 2024 laat het college daarom los. B&W willen wel inzetten op de Zomer van Monet in 2021 als breed evenement voor iedere Zaankanter en als mogelijke start van een blijvende verbinding tussen Monet en Zaanstad.

Subsidies niet geïndexeerd

B&W stellen in de Voorjaarsnota voor om de subsidies het komend jaar niet te indexeren. Nodig om te kunnen blijven investeren in projecten die de groei van de stad faciliteren.

Voortgang

De komende tijd bespreekt de gemeenteraad de voorstellen en op 20 juni stelt de raad de Voorjaarsnota definitief vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.