Compromis over nieuw afvalinzamelingssysteem Saendelft
Nieuws Video

Nieuwe afvalinzamelmethode in Saendelft

ZAANSTAD – In Saendelft kunnen bewoners afval gaan scheiden in bestaande bovengrondse en ondergrondse containers. Voor de scheiding van groente- fruit- en tuinafval (GFT) gebeurt dit bij wijze van proef. Een en ander is het resultaat van een participatietraject met de wijkbewoners, vertegenwoordigd in de actiegroep Afvalscheiden JA, kliko’s NEE. Het college heeft hiermee een motie van de gemeenteraad uitgevoerd. De kaders van het grondstoffenplan blijven grotendeels in stand. Het college van B&W verwacht wel minder positieve milieuresultaten. Bovendien zijn er de kosten voor de proef met GFT (€ 85.000). Het nu voorliggende voorstel wordt eind mei in de raad besproken.

Restafval en papier wordt ingezameld in ondergrondse containers. Plastic-, blik- en drinkverpakkingen (PMD) wordt in bovengrondse containers bij de winkelcentra ingezameld. De proef met ondergrondse GFT-inzameling vloeit voort uit wensen van de actiegroep. Gebruik van afvalbakken aan huis maakt ook onderdeel uit van het voorstel maar geschiedt op vrijwillige basis. Bewoners kunnen een afvalbak voor PMD, papier en GFT gratis aanvragen.

Alternatief plan

Vorig jaar ontstond commotie in de wijk toen de gemeente plannen voor een nieuw afvalinzamelingssysteem bekend maakte. Er werden 5000 handtekeningen opgehaald tegen de komst van kliko’s. Ruimtegebrek en angst voor stankoverlast waren de belangrijkste argumenten tegen de kliko’s. De gemeente is daarna met de actiegroep om de tafel gaan zitten en dat heeft geleid tot het alternatieve plan dat nu aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Ondergrondse PMD-containers duur

B&W komen met het voorstel grotendeels tegemoet aan de wensen van Afvalscheiden JA, Kliko’s NEE. De gemeente kan alleen niet voldoen aan de de wens PMD via ondergrondse perscontainers te scheiden, omdat dit structureel hoge kosten met zich meebrengt. Daarom blijven bewoners in het voorstel gebruik maken van de bestaande inzamelvoorzieningen voor PMD.

‘Compromis is goede basis’

“De wijk Saendelft is een bijzondere nieuwbouwwijk in Zaanstad. Eensgezind zijn de bewoners in protest tegen de komst van de zogenoemde kliko’s. Met het compromis dat gezamenlijk is ontwikkeld is hebben de verenigde bewoners en de gemeente een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de wijk op het gebied van de afval- en grondstofstromen binnen de nieuwe circulaire economie,” zegt Alex van Dam namens de actiegroep Afvalscheiden JA, Kliko’s NEE. Wethouder Sanna Munnikendam laat weten blij te zijn met het compromis.

Filmpje gemeente Zaanstad

Meer info

Op de website https://afvalscheiden.zaanstad.nl kun je meer informatie vinden over het nieuwe afvalscheidingssysteem in Saendelft. Komend jaar wordt het nieuwe afvalsysteem wij k voor wijk ingevoerd. In Krommenie, Rooswijk, Westerkoog en Westerwatering zmaelen bewones al op de in.

Bron foto: De foto bij dit artikel is samengesteld uit fotomateriaal van de Gemeente Zaanstad (website afvalscheiden.zaanstad.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.