Compromis over nieuw afvalinzamelingssysteem Saendelft
Nieuws Video

Nieuwe afvalinzamelmethode in Saendelft

ZAANSTAD – In Saendelft kunnen bewoners afval gaan scheiden in bestaande bovengrondse en ondergrondse containers. Voor de scheiding van groente- fruit- en tuinafval (GFT) gebeurt dit bij wijze van proef. Een en ander is het resultaat van een participatietraject met de wijkbewoners, vertegenwoordigd in de actiegroep Afvalscheiden JA, kliko’s NEE. Het college heeft hiermee een […]