Nieuws

Subsidie voor opleiden van nieuwe leraren toegekend

ZAANSTAD – De subsidieaanvraag voor € 250.000 die de Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Primair, (samen verantwoordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek) en gemeente Zaanstad bij het Rijk hebben gedaan is toegekend. Dit geld wordt gebruikt voor de opleiding van zij-instromers, waarmee extra leraren beschikbaar kome n voor Zaanse basisscholen.

“Weer een mooie stap in het bestrijden van het lerarentekort in Zaanstad’, aldus Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Ries Spies van Agora. ‘Geweldig om enthousiaste hoog opgeleide mensen in het primair onderwijs een nieuwe carrière te bieden. Voor ons zorgt dit ook voor de nodige verfrissing en vernieuwing. Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. Mensen die enthousiast zijn kunnen zich blijven aanmelden, want als het aan ons ligt starten we ook met een tweede lichting’.

20 zij-instromers aan de slag
Agora en Zaan Primair zijn op dit moment bezig om uit de kleine 100 mensen die graag de opleiding willen volgen, de 20 beste te selecteren. De selectie is bijna afgerond, de voorbereidende stages en assessments komen nog. Met de komst van 20 zij-instromers wordt een eerste aanzet gegeven voor het terugdringen van het lerarentekort. Doel is om 1 september te starten met de opleiding zodat in 2020 de eerste zij-instromer zelfstandig voor de klas staat. Maar daarmee is het structurele tekort aan leraren niet opgelost. Het lerarentekort is en blijft een landelijk probleem. Tegelijkertijd willen de schoolbesturen en de gemeente zelf ook werken aan oplossingen.

Niets doen geen optie
‘Deze subsidie is een duwtje in de rug,’ zegt wethouder onderwijs Gerard Ram. ‘Het is goed om te zien dat onze inzet van de afgelopen periode loont. We zijn naar het Rijk gegaan, de gemeenteraad heeft zijn rol gespeeld en de schoolbesturen zelf werken er hard aan. Met resultaat, want de eerste kandidaten gaan zich voorbereiden op het portfolio en het geschiktheidsassessment en het geld om dat te financieren is binnen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende jaren moeten we continu aandacht houden voor dit onderwerp. Samen met de schoolbesturen willen we leraren werven en behouden. Daar blijven we de komende tijd mee bezig. Alles om ervoor te zorgen dat alle Zaanse kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.’

Rollen en verantwoordelijkheden
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en hun personeel. De gemeente wil wel graag een bijdrage leveren, naast de landelijke subsidie die aangevraagd is. Door extra te investeren in onderwijsachterstandenbeleid, onder andere door eenmalig extra middelen voor de brugfunctionaris in Poelenburg en Peldersveld (uitvoeringsplan), ondersteunt de gemeente de schoolbesturen, zodat die op hun beurt meer kunnen investeren in zij-instromers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.