‘Langdurige onzekerheid over IKEA is negatief voor ontwikkeling Zuiderhout’

Democratisch Zaanstad wil duidelijkheid over IKEA

Komt IKEA wel of niet naar Zaanstad?

ZAANSTAD – De fractie van Democratisch Zaanstad heeft het college van B&W opnieuw vragen gesteld over of en in welke IKEA zich binnen de gemeentegrenzen zal vestigen. Op 21 september stelde de fractie ook al vragen, waarvan de beantwoording alleen maar tot meer onduidelijkheid heeft geleid. Uit een in het NHD geciteerde tweet blijkt dat IKEA zich niet op korte termijn zal vestigen in Zaanstad. “Democratisch Zaanstad is van mening dat de langdurige onduidelijkheid over IKEA, negatief werkt op de ontwikkeling van Zuiderhout”, schrijft Juliëtte Rot (fractievoorzitter van DZ).

De fractie wil nu weten hoe het college het standpunt van IKEA beoordeelt en hoe het mogelijk is dat ondanks het veelvuldig overleg tussen de gemeente en het bedrijf er nog altijd geen duidelijkheid is of IKEA zich zal vestigen in de gemeente. Volgens B&W heeft het bedrijf nog altijd wel dat voornemen, maar uit de tweet die het NHD aanhaalt blijkt dus heel iets anders. Democratisch Zaanstad is daarom ook benieuwd of wethouder Ram aanwijzingen heeft dat IKEA op korte termijn een bouwaanvraag zal indienen.

Democratisch Zaanstad verwijst naar Leiderdorp waar IKEA ook het voornemen had daar een vestiging van het bedrijf te bouwen. Daar werd toen tien jaar over de plannen gesproken. Het concern liet uiteindelijk weten dat de markt veranderd is en dat daardoor andere keuzes gemaakt worden. IKEA – eigenaar van de grond – maakte duidelijk niet meer te willen investeren in grote warenhuizen zoals we die nu kennen. Egbert Dijkstra van IKEA Nederland zegt daarover: “Dat is een grote verandering van richting voor ons. Want we waren druk bezig met plannen voor onder meer de locatie Leiderdorp. […] De wereldwijde koersverandering van Ikea is gericht op het verbeteren van de service aan de klanten en speelt in op een grotere rol van de online verkoop van spullen. We zullen kleinere blokkendozen bouwen en we zullen in de toekomst ook meer in de binnensteden te vinden zijn”.

In antwoorden op eerdere DZ-vragen stelt het college van B&W dat IKEA nog steeds van plan is zich in Zaanstad te vestigen en dat het concern onderzoek doet naar e-commerce. Er is slechts onduidelijkheid over het te realiseren concept. Gelet op de wereldwijde koerswijziging is er juist onduidelijkheid over de vraag of IKEA zich überhaupt gaat vestigen in Zaanstad. Logisch dat Democratisch Zaanstad vraagt naar hoe het college die koerswijziging beoordeelt in relatie tot de plannen die zijn gemaakt voor Zuiderhout.

In 2013 kocht IKEA de grond. Er zou één van de grotere vestigingen gebouwd worden met 400 banen en een prognose dat er jaarlijks zo’n anderhalf miljoen mensen zouden gaan winkelen. Maar daarna volgde er uitstel op uitstel voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. DZ wil van wethouder Ram horen of hij heeft nagevraagd wat de aanleiding voor het uitstel is.

Vragen zijn er ook over het niet gelijktijdig verlenen van een sloopvergunning en een omgevingsvergunning. In 2015 werd de raad nog geïnformeerd dat dit zou gebeuren. Democratisch Zaanstad vraagt het college van B&W duidelijk te maken waarom van dit beleid is afgeweken. Aanvankelijk was historiserende bouw een zwaarwegend argument om wel gelijktijdig beide vergunningen af te geven. Door het verlenen van de sloopvergunning, nog voor er aanvraag voor een omgevingsvergunning lag, zijn de historische Bruynzeelpanden gesloopt. Gelet op de koerswijziging van IKEA hadden deze panden ook behouden kunnen blijven. Democratisch Zaanstad vindt dat beschermende maatregelen moeten worden opgesteld om in de toekomst te voorkomen dat onomkeerbare sloopwerkzaamheden worden verricht aan beeldbepalende panden. De fractie is benieuwd of het college die visie deelt.

Mediamarkt

De Mediamarkt zal eind 2019 uit het centrum van Zaandam verdwijnen. Er zouden informele gesprekken gaande zijn tussen het bedrijf en de gemeente over een verplaatsing. De gemeenteraad is niet door het college op de hoogte gesteld van de gesprekken en DZ wil weten waarom dat niet is gebeurd. In verband met de onduidelijkheid rond de vestiging van IKEA vraagt DZ of de mededeling van de Mediamarkt is gedeeld met IKEA. Doordat IKEA  nog geen besluit heeft genomen over de vorm waarin vestiging binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden, ketsen andere ontwikkelingen af. Had dat niet door het college een halt toegeroepen kunnen worden, vraagt Juliëtte Rot.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.