Vragen ROSA over mogelijke sloop woningen Het Blok

ZAANSTAD – De raadsfractie van ROSA heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sloop van zo’n 84 woningen aan Het Blok in Krommenie. Tijdens een werkbezoek is de fractie door de bewonerscommissie van Het Blok geïnformeerd.

ROSA wil weten of B. en W. op de hoogte zijn van de plannen van corporatie Parteon en of over de sloopvoornemens gesprekken zijn gevoerd. Volgens Parteon zijn de funderingen en de technische kwaliteit van de woningen slecht, maar ROSA wil graag hiervoor een onderbouwing zien. Terwijl Het Blok als het aan Parteon gesloopt wordt, heeft de corporatie in andere straten juist gekozen voor renovatie. Dat betreft de woningen in de Prins Hendrikstraat, de Van Limburg Stirumstraat en de Van Hoogendorpstraat. ROSA wil van B. en W. weten waarom Parteon in deze straten koos voor renovatie en of het college invloed op de besluitvorming heeft gehad.

Parteon onderzoekt de haalbaarheid van sloop- en nieuwbouw. Is het college daarvan op de hoogte en zijn er al conclusies te trekken, vraagt Ruud Pauw (raadslid van ROSA).

Aan Het Blok staan woningen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het betreft een typische arbeidsbuurt. De fractie van ROSA wil weten of de buurt in dit opzicht nog historische waarde heeft voor B. en W. en ook hiervoor wil de fractie een onderbouwing zien.

Tenslotte vindt ROSA dat achterstallig onderhoud niet mag worden meegewogen in de overwegingen om te slopen en wil graag horen van het college of die mening wordt gedeeld.

Fotobron: Parteon.nl