Doopsgezinde Gemeente Zaandam tegen concurrerend cultuurcluster

Doopgsgezinde Vermaning, Westzijde 80 te Zaandam

ZAANDAM – De Doopsgezinde Gemeente Zaandam maakt bezwaar tegen de komst van een cultuurcluster indien die een concurrerende werking heeft voor de Vermaning aan de Westzijde 80 in Zaandam.

De Vermaning, een kerkgebouw uit 1687, is in gebruik voor concertuitvoeringen, lezingen en andere culturele bijeenkomsten. Door het gebouw op deze manier te gebruiken komt er geld binnen dat het kerkbestuur gebruikt voor het in stand houden van het rijksmonument. De onderhoudskosten zijn hoog.

Andere kerkgebouwen kunnen een zelfde argument aanvoeren, schrijft de Douwe van der Sluis (voorzitter kerkenraad) in het bezwaarschrift van de Doopsgezinde Gemeente Zaandam. Hij noemt in dit verband de Oostzijderkerk, de Lutherse Kerk, de Bullekerk en de Oud-Katholieke Kerk in Zaandam, die ook allemaal de status van rijksmonument dragen.

Overleven

De Doopsgezinde Gemeente Zaandam vreest voor de komst van een concurrerend cultuurcluster, waardoor de overlevingskansen voor de rijksmonumenten wordt bedreigd.  Zaanstad moet rekening houden met het gebruik van de monumentale kerkgebouwen. Als de gemeente dat doet “…zal wellicht voor de gemeente Zaanstad een aanzienlijke besparing mogelijk zijn in de exploitatie en stichtingskosten, terwijl genoemde rijksmonumenten een grotere kans krijgen om te overleven.”