Nieuwbouwwoningen in Zaanstad niet meer op gas aangesloten

Nieuwbouw van gas af (foto: Gemeente Zaanstad)

ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad heeft met de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een intentieovereenkomst ondertekend om nieuwbouwwoningen na 1 februari van dit jaar niet meer aan te sluiten op het aardgasnet. Een nieuwe stap naar een aardgasvrije toekomst. Sanna Munnikendam (wethouder duurzaamheid): “Door dit gezamenlijk met andere gemeenten te doen stimuleren we op grote schaal de bouw van aardgasvrije nieuwbouw. Bovendien zorgen we ervoor dat gemeentes niet onderling concurreren.” De ondertekening vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp.

Gasloos is nieuwe standaard

Zaanstad is al enige tijd bezig om gasloze nieuwbouw tot de nieuwe standaard te maken. Een voorbeeld is het nieuwbouwplan Kreekrijk in Assendelft. Gas is daar niet toegestaan. In 2017 tekende de gemeente de Green Deal ‘Aardgasvrije Wijken’. Driekwart van alle in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen is al aardgasvrij, terwijl een wettelijk kader daarvoor nog ontbreekt. Zaanstad ziet de intentieovereenkomst als een steun in de rug bij het realiseren van de ambities.

Doelen MRA-samenwerking                                               

De samenwerking binnen de MRA is gericht op het versnellen van de woningbouwopgave. In de regio moeten 230.000 woningen worden gebouwd tot 2040. Bijna een kwart hiervan willen de MRA-gemeenten bouwen tussen 2017 en 2020. Vanwege de energietransitie moeten zo veel mogelijk van deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd. De markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

Noodzaak energietransitie

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2050 bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De intentieovereenkomst van de MRA gaat verder dan alleen aardgasvrije nieuwbouwplannen. Ook al eerder vastgestelde plannen moeten alsnog beoordeeld worden op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.